ელექტრონული წიგნები

  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2014

  ქართველთა კვებითი კულტურის ისტორიიდან: სულგუნი


  როლანდ თოფჩიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2011

  მე-20 საუკუნის ავსტრიული ლირიკა მასალები : ტომი XI = Osterreichische Lyrik des 20. Jahrhunderts. Materialien


  პაულ ცელანი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2014

  ლექსადქცეული მარგალიტები


  ეთერ გოგეშვილი-ისაკაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2008

  ეთნოსები საქართველოში


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2012

  სიყვარულის საიდუმლო


  ჩაფიძე, გარი-ხატიაშვილი

  0 1
  • ენა: ინგლისური
  • თარიღი: 2015

  Trialeti


  D. Narimanishvili

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2007

  ხარისხის მართვა უნივერსალურ სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში: მეთოდური რეკომენდაციები


  ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2010

  კურორტული რესურსების გამოყენების თანამედროვე პრობლემები


  საქართველოს კურორტების აღდგენისა და განვითარების ასოციაცია

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1712

  ვეფხისტყაოსანი - ვახტანგ მეექვსის სტამბაში დაბეჭდილი ილია ჭავჭავაძის პირადი ბიბლიოთეკის ეგზემპლარი


  შოთა რუსთაველი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2012

  ანდერძი


  სოსო ლონდრიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1913

  გენეალოგია დიდის ალექსანდრე მეფისა


  სარგის კაკაბაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2009

  წამალთმცოდნის მეცნიერული მოსაზრებანი, ანუ ვინ არის სოკრატ სალუქვაძე


  გენრი დეკანოსიძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2010

  ლიტერატურის თეორია


  ოსტინ უორენი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2010

  ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო მექანიზმები


  კონსტანტინე კორკელია

  0 1
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2013

  შესავალი Powerpoint-ში


  ნუგზარ ამილახვარი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1974

  ქართლის მთიელთა ყოფა-ცხოვრებიდან


  ვალერიან ითონიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1954

  საქართველოს ვაზის ჯიშები ტ. II, Сорта виноградных лоз Грузии


  დ. ტაბიძე

  0 0
  • ენა: რუსული
  • თარიღი: 2012

  Голубой огонь, Blue light


  София Юзефпольская-Цилосани

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2014

  არატრადიციული გაკვეთილები : [სახელმძღვ.]


  გარი ჩაფიძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2010

  დიდი მცხეთის სახელმწიფო არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი


  საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

  0 1

ვიდეო რესურსები

  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  განსხვავებულნიშნიანი რიცხვების შეკრება


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  წრფივი ფუნქციების ამოცნობა


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  დახრილ სიბრტყეზე დაცურებული ყინულის აჩქარება


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  ამოცანა წრეში კუთხეების შესახებ


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  რატომ არის ნულზე გაყოფა განუსაზღვრელი


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  არაუარყოფითი მთელი რიცხვების შეკრება თანრიგების მიხედვით


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  ამოცანა ათწილადების შეკრებასა და გამოკლებაზე


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  რა არის თანრიგი


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2018

  თუთიის შემცველი ნარჩენების უტილიზაცია


  გია ხატისაშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  იო-იო ვერტიკალური წრის მაგალითში


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  ამოცანები გამოსახულებების ჩაწერაზე


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  ოპტიმალური კუთხე კუთხით გასროლილი სხეულისათვის ნაწილი 1: საწყისი სიჩქარის კომპონენტები


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  პროპორციული დამოკიდებულებები: შესავალი


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  თანაფარდობები წილადებით


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  მოპირდაპირე რიცხვები


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  მთელი რიცხვების გაყოფა წილადებზე: არომატიზირებული ნარევი


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  არის თუ არა გვერდის სიგრძე და პერიმეტრი პროპორციული?


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2018

  ვერცხლის შემცველი ნარჩენების უტილიზაცია


  გია ხატისაშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  წილადის გადაქცევა პერიოდულ ათწიალადად


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2016

  გამოტოვებული რიცხვები 0-სა და 120-ს შორის


  0 0

პროექტები

 • საუბრები მომავალზე

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივით, გთავაზობთ პროექტს „საუბრები მომავალზე“. პროექტის მიზანია ზოგადი განათლების სფეროში აქტუალურ თემებზე საუბარი და სწავლების პროცესის თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამდიდრება. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ მოსწავლეებს შესაძლებლობა ექნებათ, ონლაინ რეჟიმში, მოისმინონ ლექციები სხვადასხვა საინტერესო თემაზე, დასვან კითხვები და მიიღონ პასუხები.

  სრულად