iსკოლა
ვებინარები

Minecraft: Education Edition ახალი სამყაროს შექმნა, შენახვა, გადმოწერა

ავტორი:
რეიტინგი:

მოკლე აღწერა: 1.1. სამყაროს შექმნა; 1.2. აშენებული სამყაროს შენახვა; 1.3. ნამუშევრისთვის ფოტოს გადაღება და გადმოწერა; 1.4. სამყაროს გადმოწერა