iსკოლა
ვებინარები

ვსწავლობთ თამაშით

ავტორი: ლაშა ვაშაკიძე
რეიტინგი:

მოკლე აღწერა: "ვსწავლობთ თამაშით-ის" მეორე სასწავლო ვიდეო სადაც განხილული არის სხვადასხვა სამუშაო ინსტრუმენტები, ხმოვანი ჩანართები და მრავალგვერდიანი კომიქსების შექმნა.