მოსწავლეებისთვის

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

თბილისი, 0107 გუდიაშვილის ქუჩა № 7
+995 (32) 97 16 02
www.nplg.gov.ge
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  ვეფხისტყაოსანი


  შოთა რუსთაველი

  5 5
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2007

  ცასწავალა


  გოდერძი ჩოხელი

  5 3
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2017

  დამხმარე მასალა პედაგოგებისთვის - ნეოლითიდან შუა საუკუნეებამდე


  ემა ლუზლი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1957

  ვეფხისტყაოსნის მზისმეტყველება


  ვიკტორ ნოზაძე

  0 1
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1994

  ქვათა ღაღადი


  ილია ჭავჭავაძე

  0 1
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1991

  ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება


  ზვიად გამსახურდია

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2000

  ვეფხისტყაოსნის გადამწერნი


  ლამარა ტატიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1975

  ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი


  პროკოფი რატიანი

  0 1
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1966

  ვეფხისტყაოსნის ავტორის მსოფლმხედველობისათვის


  კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი.

  0 1
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1994

  ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი


  ანზორ აბჟანდაძე

  0 1
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2008

  ქართველები პოლონეთში


  ამბროსი გრიშიკაშვილი

  0 1
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2003

  გზა ევროკავშირისაკენ = Road to the European Union : კანდიდატი ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობის ზოგადი დახასიათება


  ამბროსი გრიშიკაშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2006

  პოლონეთიდან დანახული საქართველო : სტატიები


  პეტრე ბორავსკი

  0 1
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1937

  ვეფხისტყაოსანი


  შოთა რუსთაველი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1970

  საქართველოს ისტორიის ნარკვევები : ტომი I-ტომი I: საქართველოს უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის IV საუკუნემდე


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1980

  საუნჯე N 4, 1980, მსოფლიო ლიტერატურის ორთვიური ალმანახი


  გიორგი მარკოვი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1903

  ივერია N207, 28 სექტემბერი, 1903


  რებუსი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1902

  ივერია N226, 24 ოქტომბერი, 1902


  კნინი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1886

  ივერია N126 14 ივნისი 2005


  ლელო

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1924

  წითელი არმიელი N654, 1924


  ე. ცომაია

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2010

  მეცნიერება და სკოლა : სამეცნიერო პედაგოგიური შრომების კრებული


  განათლების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N1, 1852


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N2, 1852


  დარია ბეგთაბეგოვისა

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N3, 1852


  თეიმურაზ პირველი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N4, 1852


  გიორგი ერისთავი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N5, 1852


  გიორგი ერისთავი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N6, 1852


  თეიმურაზ პირველი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N7, 1852


  ალექსანდრე ჭავჭავაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N8, 1852


  ალექსანდრე ჭავჭავაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N9, 1852


  თამაზ ქობულოვი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N10, 1852


  დავით გურამიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N11, 1852


  დავით გურამიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1852

  ცისკარი N12, 1852


  დავით გურამიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1853

  ცისკარი N1, 1853


  ალექსანდრე ორბელიანი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1853

  ცისკარი N2, 1853


  დიმიტრი ბაგრატიონი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2012

  თავად ორბელიანთა საგვარეულო


  იური ჩიქოვანი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 2009

  ჩვენი მოძღვარი მამა შალვა (შუბითიძე)


  გიორგი ნოზაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი:

  ეკატერინე ჭავჭავაძის სალონური ალბომი


  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  განცხადება რესპუბლიკის ჯარების მიმართ №5


  გენერალ-მაიორი ქავთარაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანება სამხედრო მინისტრის თანაშემწისა საქართველოს რესპუბლიკის ჯარების მიმართ №1


  გნერალ-მაიორი გედევანიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანებები საქართველოს რესპუბლიკის ჯარების მიმართ №159–161


  გენერალ-მაიორი გედევანიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანება საქართველოს რესპუბლიკის ჯარების მიმართ №176


  გენერალი გედევანიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ნაბრძანები საქართველოს რესპუბლიკის ჯარების მიმართ №15


  გენერალი ზაქარიაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკის ჯარების მიმართ №12


  გენერალი ზაქარიაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანებულება საქართველოს რესპუბლიკის ჯარების მიმართ №9–10


  გენერალი ზაქარიაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანება საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო მინისტრის თანაშემწისა №5


  გენერალი გედევანიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანებები რესპუბლიკის ჯარების მიმართ №140–142


  გენერალ-მაიორი გედევანიშვილი

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანებები რესპუბლიკის მთავრობისა სამხედრო უწყების მიმართ №1–6


  სამხედრო მინისტრი გიორგაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანება რესპუბლიკის მთავრობისა სამხედრო უწყების მიმართ №8


  სამხედრო მინისტრი გიორგაძე

  0 0
  • ენა: ქართული
  • თარიღი: 1919

  ბრძანება რესპუბლიკის მთავრობისა სამხედრო უწყების მიმართ №11


  სამხედრო მინისტრი გიორგაძე

  0 0