+
ქართული დამწერლობა
ავტორი: თამაზ მჭედლიძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2006
რეიტინგი:
წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს 1999 წ. დაწერილ წიგნის ”ასომთავრულის” ლექსიკონად გადაკეთებულ ვარიანტს. წინა გამოცემასთან შედარებით გადამუშავებულია და გაუმჯობესებულია ტაბულები, და აგრეთვე დამატებულია ახლები.-წინასიტყვაობა -- ტაბულა -- ქართული ანბანი -- სიტყვის კონა -- სიტყვანი -- ტაბულებისა და სურათის მაჩვენებელი -- ლიტერატურა.

იხილეთ აგრეთვე

×