+
ქართული ეროვნული საჯარისო შენაერთების ისტორია 1921-1956 წლებში
ავტორი: ელვერ კუპატაძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:
ნაშრომში პირველად ქართულ ისტორიოგრაფიაში განხილულია ქართული საჯარისო შენაერთრების შექმნა 20-იან წლებში მათი ორგანიზაციული სტრუქტურა, კადრებით, შეიარაღებითა და აღჭურვილობით დაკომპლექტება, სამხედრო პოლიტიკურ მომზადებაში მიღწეული წარმატებები. განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი დიდი სამამულო ომის მნიშვნელოვან სამხედრო ოპერაციებში მათ აქტიურ მონაწილეობას.

იხილეთ აგრეთვე

×