+
ქართული ანბანი სომხების შექმნილი არ შეიძლება იყოს!
ავტორი: ნაზი ხანიაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2013
რეიტინგი:
სომხების მიერ გამოთქმულია მოსაზრება, თითქოს, ქართული ანბანი Vს. სომხებმა საზოგადო მოღვაწემ მესროპ მაშტოცმა შექმნა...

იხილეთ აგრეთვე

×