+
ქსენობიოქიმია ეკოლოგიური ქიმიის საფუძვლებით
ავტორი: მ. გორდეზიანი; გ. ხატისაშვილი; თ. ვარაზი; მ. ყურაშვილი;მ. ფრუიძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:

მონოგრაფიაში განხილულია ქსენობიოქიმიის საგნის არსი, კვლევის სფერო და პრობლემები. ნაჩვენებია მისი მჭიდრო კავშირი ეკოლოგიურ ქიმიასთან. აღწერილია ცხოველურ და მცენარეულ ორგანიზმებში ქსენობიოტიკთა შეღწევისა და მათი მეტაბოლური გარდაქმნების მექანიზმები. დახასიათებულია უჯრედის ანტიოქსიდანტური დაცვის სისტემები, ქსენობიოტიკთა დეტოქსიკაციაში მონაწილე უჯრედული სტრუქტურები და ფერმენტული სისტემები. წიგნი განკუთვნილია განსხვავებული დარგების სპეციალისტებისათვის: ქიმიკოსებისათვის, ბიოქიმიკოსებისათვის, ბიოფიზიკოსებისათვის, ფარმაკოლოგებისათვის, ტოსათვის, ეკოლოგებისათვის, ფიზიოლოგებისათვის, აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლების ქიმიური, ბიოლოგიური და აგრონომიული პროფილის პედაგოგებისა და მაგისტრანტებისათვის. იგი შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს მემბრანულ ბიოლოგიაში და ტოქსიკოლოგიაში მომუშავე სპეციალისტებისათვის. 

იხილეთ აგრეთვე

×