+
პითაგორას თეორემა და მისი გამოყენება ნაკვეთი II
ავტორი: გიორგი ყირმელაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
პითაგორას თეორემა გამოიყენებოდა და გამოიყენება ცხოვრების პრაქტიკულ საქმიანობებში, სასწავლო პროცესში და მეცნიერების სხვადასხვა დარგში. ამ მიზნით ნაშრომის II ნაკვეთში გაგრძელებულია პირველი ნაკვეთისაგან განსხვავებული ზოგიერთი მასალის გამოქვეყნება.

იხილეთ აგრეთვე

×