+
ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა
ავტორი: მარტინ ვართანოვი, თეიმურაზ სტურუა .
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2011
რეიტინგი:

ნაშრომში მოცემულია სამყაროს, გალაქტიკისა და დედამიწის აგებულების შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. შეფასებულია დედამიწის ენერგეტიკული მარაგი. აგრეთვე, საზოგადოებისა და გარემოს ურთიერთქმედება, ბუნებათსარგებლობის ძირითადი ასპექტებისა და გარემოს დაცვის საკითხები. აგრეთვე, განხილულია გარემოზე ადამიანის ზემოქმედების ეკონომიკური და არაეკონომიკური შეფასება. მოცემულია საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბუნებრივი რესურსის - წყლის რესურსის ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება და სარწყავი წყლის ტარიფიკაცია. განხილულია ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის, გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის სხვადასხვა პრობლემური საკითხები. წარმოდგენილი ნაშრომი საინტერესო იქნება სოფლის მეურნეობის, მელიორაციის, ეკონომიკის, გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის სფეროს სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და ასევე ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×