+
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ფიზიკაში
ავტორი: პეტრე გელხვიიძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს საუნივერსიტეტო ზოგადი ფიზიკის (საბაკალავრო სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ) ლაბორატორიული პრაქტიკუმის სახელმძღვანელოს, რომლის მიზანს შეადგენს, სტუდენტს გამოუმუშაოს ფიზიკურ სიდიდეთა გაზომვის პრაქტიკული ჩვევები და ცდით მიღებული შედეგების გაანალიზების უნარი.

იხილეთ აგრეთვე

×