+
მესხური პრობლემის ანალიზი
ავტორი: ვალერი მოდებაძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
მესხეთიდან დეპორტირებული მოსახლეობის რეპატრიაციისა და რეინტეგრაციის პრობლემები-წიგნში განხილულია დეპორტირებული მესხი მოსახლეობის რეპატრიაციისა და ქართულ საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პრობლემატიკა. ეს წიგნი არის ინტერდისციპლინარული ნაშრომი, რომელშიც ძირითადად აქცენტი გამახვილებულია დეპორტირებული მესხი ხალხის ისტორიაზე, თანამედროვე სიტუაციაზე, რეპატრიაციის პერსპექტივებზე და ინტეგრაციის პრობლემებზე. კვლევის დროს უხვად იქნა გამოყენებული პირველადი წყაროები და საარქივო დოკუმენტები, რომლებიც მრავალ საინტერესო ფაქტს შეიცავს მესხური პრობლემის შესახებ. წიგნი განკუთვნილია როგორც საზოგადოების ფართო მასებისათვის, ასევე მესხური პრობლემით დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის და უმაღლესი სასწავლებლებისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×
საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში