+
ქაოსი და არაწრფივი სისტემების დინამიკა
ავტორი: რობერტ ჰილბორნი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
ეს ერთადერთი წიგნია, რომელიც არაწრფივი დინამიკის სწრაფად მზარდ სფეროში საქმიანობათა სრულ სპექტრს აცნობს სტუდენტებს, მეცნიერებს და ინჟინრებს. ტექსტში საფეხურებად არის წარმოდგენილი დინამიკისა და გეომეტრიის ახსნა უძრავ სივრცეში, როგორც არაწრფივი დინამიკის ახსნის საფუძველი. ნაშრომში შესავალ დონეზეა ახსნილი მზარდი მნიშვნელობის მქონე კვანტური ქაოსის რთული საკითხები. მნიშვნელოვანი ანალიტიკური ინსტრუმენტები დეტალურად არის ახსნილი. 200-ზე მეტი სქემითა და დიაგრამით, ყოველი თავის ბოლოს მოცემული ანალიზური და კომპიუტერული სავარჯიშოებით ნაშრომი იდეალურია მასწავლებელთა სახელმძღვანელოდ ან დამოუკიდებლად სწავლისათვის. გამოყენებული ლიტერატურის ვრცელი ჩამონათვალი მკითხველს არაწრფივი დინამიკის შესახებ ლიტერატურას აცნობს, რომლის გასაცნობად მას წინამდებარე სახელმძღვანელოს გაცნობა მოამზადებს.

იხილეთ აგრეთვე

×