+
გამოცდილი მასწავლებელი-სწავლების უნარების განვითარება
ავტორი: ჯონ საფიერი; რობერტ გოვერი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სტანდარტები
მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
ეს წიგნი მრავალ კოლეჯში პედაგოგიკის შესწავლის სტანდარტი გახდა. მისი ავტორები ნოვატორი და გამოცდილი პედაგოგები არიან. “გამოცდილი მასწავლებელი” სწავლების შესახებ ცოდნის ბაზის უნიკალური სინთეზია, სადაც სწავლების სტრატეგიები მორგებულია მოსწავლეთა საჭიროებებზე. წიგნი ერთგვარი პრაქტიკული გზამკვლევია მასწავლებლისთვის რომლის მიზანი სწავლების უნარ-ჩვევების გაღრმავებაა. მასში თეორია და პრაქტიკა შერწყმულია და ფოკუსირებულია საკლასო ოთახის 18 მნიშვნელოვან სფეროზე. თანამედროვე სკოლებისთვის არაფერია იმაზე არსებითი, ვიდრე მასწავლებელი თავისი რწმენითა და შესაძლებლობებით. მასწავლებლის ოსტატობა გავლენას ახდენს არამარტო მოსწავლის წარმატებაზე, მის ქულებზე, არამედ მოსწავლის მიერ წარმატებისა და კეთილდღეობის განცდაზეც.

იხილეთ აგრეთვე

×