+
საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სისტემატიზაცია
ავტორი: გურამ თაყნიაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
ნაშრომში ჩამოყალიბებულია საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სისტემატიზაციის ზოგადი და კერძო მეთოდიკის საკითხები. ნებისმიერი ტიპის ბიბლიოთეკაში დოკუმენტების სისტემატიზაციის ხარისხზე დამოკიდებულია ფონდების შინაარსის გახსნა, ელექტრონულ და სისტემატურ კატალოგებში მისი მრავალმხრივი წარმოდგენა. უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაციის მრავალ– მხრივი შესაძლებლობა საშუალებას იძლევა ნებისმიერი საბიბლიოთეკო დოკუმენტის შინაარსი ასახოს საცნობარო აპარატში ბიბლიოთეკის პროფილისა და მკითხველთა საინფორმაციო–ბიბლიოგრაფიული მოთხოვნების მაქსიმალური გათვალისწინებით.

იხილეთ აგრეთვე

×