+
ეთნოსები საქართველოში
ავტორი: მერაბ ბასილაია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
წინამდებარე კრებული საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის შესახებ საცნობარო ინფორმაციის სისტემატიზებული მიწოდების პირველი მცდელობაა. ეთნიკურ უმცირესობებზე სტატიების ციკლი საქართველოში ეთნოსების დასახლების, მათი სამეურნეო ყოფისა და საცხოვრებელი გარემოს, სულიერი და მატერიალური კულტურის შესახებ ზოგადი შესავალი სტატიით იწყება და სრულდება საქართველოში სამოქალაქო ინტეგრაციის კუთხით არსებული პრობლემატიკის მიმოხილვით.

იხილეთ აგრეთვე

×