+
კულტუროლოგიის საფუძვლები-კულტურის გენეზისი
ავტორი: სოსო სიგუა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
კულტუროლოგიის მიზანია კულტურის ზოგად პრობლემათა და კანონზომიერებათა გამოვლენა, რაც სხვადასხვა რასის, სხვადასხვა ეპოქი­სა და ხალხის მიერ შექმნილ სულიერ თუ ტექნიკურ ფასეულობას აერთი­ანებს, რის გამოც იგი მეტნაკლებად გასაგებია, საჭირო და აუცილებელი, რადგან ყველა ადამიანს აქვს ერთი ბიოლოგიური ბაზისი, მიუხედავად რასობრივი თუ ინტელექტუალური სხვაობისა, რწმენის თუ ენობრივი განტოტვისა. კულტუროლოგია ემყარება ანთროპოლოგიას,კულტურის ისტორიას, კულტურის თეორიას. ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ კულტუროლოგია და კულტურის ფილოსოფია, ისევე როგორც ენათმეცნიერება და ენის ფილოსოფია.

იხილეთ აგრეთვე

×
საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში