+
გზამკვლევი მშობლებისათვის
ავტორი: თამარ ისაკაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მშობლებისათვის, რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილები. წიგნში განხილულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მოზარდების განვითარების თავისებურებები, მოცემულია რეკომენდაციები, რომლებიც მშობლებს დაეხმარება ხელი შეუწყონ შვილების სწორ განვითარებას, ასევე მოცემულია სავარჯიშოები და აქტივობები მშობლებისთვის.

იხილეთ აგრეთვე

×