+
მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობა - III
ავტორი: პროექტის იდეის ავტორი და განხორციელება: ირმა დოლიძე, ეკა კაჭარავა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის რიგით მესამე კონფერენცია ითვალისწინებდა შემდეგ ძირითად მიმართულებებს: მუზეუმ-ნაკრძალების, მუზეუმებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მართვა; მუზეუმი და სამეცნიერო კვლევა; თანამედროვე მუზეუმი – არქიტექტურა, ექსპოზიცია, დიზაინი, უახლესი ტექნოლოგიები; მუზეუმი და თანამედროვე გამოწვევები; მუზეუმი და კულტურული ლანდშაფტი; დაცვა-შენარჩუნება (რესტავრაციისა და კონსერვაციის თანამედროვე მიდგომები).

იხილეთ აგრეთვე

×