+
ვინა ვართ
ავტორი: პეტრე გელხვიიძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
წინამდებარე ნაშრომის მიზანს შეადგენს სანათესაო წრის გაცნობა და ერთმანეთთან დაახლოება. ავტორი დიდი სიამოვნებით მიიღებს ყველა იმ შენიშვნებს და სურვილებს რომლებიც ნაშრომს უფრო სრულყოფილს გახდის.

იხილეთ აგრეთვე

×