+
მუზეუმი, ისტორია, არტეფაქტი - დიდი მცხეთის არქეოლოგიური სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალის კოლექციიდან
ავტორი: ატალოგი შეადგინა და გამოსაცემად მოამზადა: ირმა დოლიძემ, ვახტანგ ნიკოლაიშვილმა, ნიკოლოზ მაისურათვილმა
მომწოდებელი: საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
თემა: სამეცნიერო
საბაზო, საშუალო, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2016
რეიტინგი:
არქეოლოგიური კოლექციის მრავალფეროვნებით და მნიშვნელოვნებით დიდი მცხეთის არქეოლოგიური სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალი ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. კატალოგში შესულია მცხეთის მუზეუმში დაცული უმდიდრესი კოლექციის მხოლოდ ნცირე ნაწილი, უმეტესწილად ძირფასი ლითონის კოლექციიდან: მაღალი ოსტატობით შესრულებული ოქრომჭედლობის ნიმუშები, მინისა და თიხის მრავალგვარი ჭურჭელი, განსაკუთრებული სინატიფით გამორჩეული სამკაული და სხვადასხვა ფუფუნების საგანი. მათი სიმრავლე დედაქალაქობის პერიოდის მცხეთის მკვიდრთა ცხოვრების მაღალ დონესა და ოქრომჭედლობის მცხეთური სკოლის არსებობაზე მიუთითებს.

იხილეთ აგრეთვე

×