+
ბიბლიოთეკის მუშაობის ორგანიზაცია საჯარო სკოლებში
ავტორი: თბილისი : საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
საქართველოში ამჟამად ფუნქციონირებს 2500-ზე მეტი საჯარო სკოლა და პროფესიული განათლების ცენტრი. აღნიშნულ ბიბლიოთეკებს გარკვეული წვლილი შეაქვთ მოსწავლეთა წიგნიერების დონის ამაღლებისა და ბავშვთა კითხვის ორგანიზების საქმეში. ბიბლიოთეკების გამართულ მუშაობაზე ბევრად არის დამოკიდებული სკოლებში წიგნიერი გარემოს შექმნა, ბავშვთა და მოზარდთა ინტელექტუალური განვითარება, ინფორმაციის დამოუკიდებელი ძიების ჩვევების გამომუშავება.ინტელექტუალური განვითარება, ინფორმაციის დამოუკიდებელი ძიების ჩვევების გამომუშავება.

იხილეთ აგრეთვე

×