+
შესხმაჲ ქართველთაჲ და ქართველთა ენისაჲ
ავტორი: ნაზი ხანიაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
ახ.წ. x ს. იოვანე-ზოსიმეს მიერ გადაწერილი წინასწარმეტყველება «შესხმაჲ ქართველთაჲ და ქართველთა ენისაჲ» xx ს-ის ქართული საზოგადოების მსჯელობის უმნიშვლოვანეს საკითხად იქცა. «ქებაჲ»-ს ტექსტზე მუშაობისას ძირითადი ამოსავალი წერტილი არის ქართული მითოლოგია და უძველესი ქართული ტრადიციები; ჩემი მსჯელობა ასევე ეფუძნება შუამდინარეთის, ჩინეთის, ეგვიპტის და მსოფლიოს სხვა ხალხთა მითოლოგიას. გთავაზობთ ჩემს გამოკვლევებს «ქებაჲ»-ს ხელნაწერთან დაკავშირებით.-ცოტა რამ ჩემს შესახებ; «შესხმაჲ ქართველთაჲ და ქართველთა ენისაჲ» -- სამყარო ქართულ ენაზე ლაპარაკობს.

იხილეთ აგრეთვე

×
საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში