+
თანდაყოლილი მანკები ანუ გენეტიკის საოცრებანი
ავტორი: ქეთევან გოგინაშვილი; შორენა შარია; ეკატერინე დადუნაშვილი; მარიამ ასლანიშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
ნაშრომი ეხება თანდაყოლილ ანომალიებს. იგი შეიძლება იყოს როგორც გენეტიკური, ისე გარემოს არახელსაყრელი პირობებით გამოწვეული, რომლებიც არღვევენ მემკვიდრულ ინფორმაციას, უპირველესად ეს არის რადიაცია და ქიმიური დაბინძურება. გენეტიკაში მოპოვებული წარმატებები უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. აქ მოტანილ მაგალითებს შეუძლია მიიქციოს მკითხველის ყურადღება და მიიღოს ზოგიერთი პრაქტიკული რჩევა.

იხილეთ აგრეთვე

×