+
ინგლისური ენა საერთაშორისო ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის
ავტორი: გიორგი ყუფარაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
დამხმარე სახელმძღვანელო ,,ინგლისური ენა საერთაშორისო ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის” ძირითადად განკუთვნილია: საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ბიზნეს ინგლისურის კურსების მსმენელთათვის; სახელმძღვანელო ასევე სასარგებლო იქნება იმ პირთათვის, რომლებიც ჩაბმულნი არიან საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში და აქვთ საქმიანი ურთიერთობები ინგლისურენოვან ქვეყნებთან.

იხილეთ აგრეთვე

×