+
ქარითები არიან ქართლიდან
ავტორი: გიორგი ყანწარაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
არასაკმარისი წყაროა იმის მიზეზი, რომ მეცნიერთათვის ერთ-ერთი უძველესი და უმნიშვნელოვანესი ხალხის: ენის, ისტორიისა და კულტურის შესახებ, ძალზედ მცირედია ცნობილი და ჩვენამდე შემონახული, ვიდრე: შუმერების, ბაბილონელების, ჰეთიტების (ანუ ხეთების) და კანაანების შესახებ. თუმცა ამ წყაროებმა, რომლებიც უძველესი ორიენტაციის სახელმწიფო ჩარჩოებში განიხილებიან და მწირ, მაგრამ მყარ მასალებს ეფუძნებიან, უდიდესი შეფასებები და გამოხმაურება ჰპოვა თანამედროვე მსოფლიო მეცნიერების რიგებში.

იხილეთ აგრეთვე

×