+
სწავლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ - ვიზრდებით დემოკრატიულ საზოგადოებაში (წიგნი II)
ავტორი: სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
მომწოდებელი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
თემა: სასწავლო
დაწყებითი, საბაზო, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2013
რეიტინგი:
სახელმძღვანელო "ვიზრდებით დემოკრატიულ საზოგადოებაში" განკუთვნილია მასწავლებლებისთვის, რომელთა მიზანს წარმოადგენს დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლებისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების ჩართვა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სასწავლო პროგრამაში. სახელმძღვანელოში მოცემულია გაკვეთილების მსვლელობის დაწვრილებითი, საფეხურებრივი აღწერა და აქტივობებთან დაკავშირებული დეტალური ინსტრუქციები. მოცემული სახელმძღვანელო შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა დისციპლინის სახელმძღვანელოთა რედაქტორების, სასწავლო პროგრამების ავტორების, სტაჟიორი მასწავლებლებისა და დამწყები მასწავლებლების მიერ. დემოკრატიული მოქალაქეობისათვის განათლებისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების მიზანს წარმოადგენს ისეთი მოსწავლეების აღზრდა, რომლებიც აქტიურ მოქალაქეებად უნდა ჩამოყალიბდნენ, რომლებსაც ექნებათ სურვილი და შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ დემოკრატიულ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებში.

იხილეთ აგრეთვე

×