ჩვენ შესახებპარტნიორები
მკვლევარი ბავშვები
ავტორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
მომწოდებელი: სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველ
თემა: სასწავლო
სკოლამდელი
ენა: ქართული
კვლევაზე დაფუძნებული სწავლა ხელს უწყობს ბავშვის მრავალმხრივი უნარების განვითარებას. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლის დროს აღმზრდელი იყენებს ბავშვების ბუნებრივ ცნობისმოყვარეობას, დასმულ შეკითხვებსა თუ ინტერესებს და მათი გათვალისწინებით გეგმავს საკუთარ საქმიანობას. აღმზრდელი ქმნის ისეთ გარემოს, სადაც ბავშვები მოტივირებულნი არიან იკვლიონ, ჩაატარონ ექსპერიმენტები, იაზროვნონ სიღრმისეულად, იმსჯელონ, შეცვალონ თავიანთი მოსაზრებები, გამოიტანონ დასკვნები და სხვ. კვლევის პროცესში ბავშვები იზრდებიან, სწავლობენ და ვითარდებიან.

იხილეთ აგრეთვე

×
© emis.ge   Email: info@emis.ge   Tel: 032 220 0 220