+
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები
ავტორი: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; გაეროს ბავშვთა ფონდი
მომწოდებელი: სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველო
თემა: სტანდარტები
სკოლამდელი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები განსაზღვრავენ თუ რა ცოდნას, უნარ-ჩვევებს, ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს უნდა იძენდეს ბავშვი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ფარგლებში, ასევე, განსაზღვრავს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების გარემოსა და საგანმანათლებლო ხარისხის სტანდარტს.

იხილეთ აგრეთვე

×