+
მოგონებები
ავტორი: ომარ შუდრა;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:
ავტორი თვალსაჩინოდ და რეალისტურად აღწერს სამეცნიერო დაწესებულებების თანამშრომელთა ყოფას, სამუშაო ატმოსფეროს, და რაც მთავარია, მათ სულიერ განწყობას. ტექსტის ერთგვარი გადატვირთვა ყოფითი და ფსიქოლოგიური ხასიათის დეტალებით ზრდის ნაშრომის ფასეულობას მკვლევართათვის, რომლებიც ადმინისტრაციულ-მბრძანებლობითი სოციალიზმის ეპოქას შეისწავლიან.

იხილეთ აგრეთვე

×