+
კვანტური გამოთვლები
ავტორი: გ.გიორგაძე; ზ. მელიქიშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
წიგნში გამოთვლების კვანტური თეორია განხილულია როგორც რთული ამოცანების ამოსახსნელი ეფექტური მოდელი. მოყვანილია გამოთვლითი პროცესის კლასიკური და კვანტური აღწერა, რისთვისაც განვითარებულია შესაბამისი მათემატიკური და ფიზიკური აპარატი. აგებულია კვანტური გამომთვლელის მოდელი და მითითებულია მის ერთ-ერთ შესაძლო ფიზიკურ რეალიზაციაზე. კვანტური გამოთვლებით დაინტერესებული მკითხველთათვის წიგნი გამოდგება როგორც შესავალი მეცნიერების ამ ახალ დარგში.

იხილეთ აგრეთვე

×