+
ჰიგიენის და თავის მოვლის უნარ-ჩვევები - სასწავლო სტრატეგიები, ბაგა-ბაღის აღმზრდელის გზამკვლევი
ავტორი: თამარ ლორია
მომწოდებელი: სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველო
თემა: სასწავლო
სკოლამდელი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2015
რეიტინგი:
ბაგა-ბაღის აღმზრდელის გზამკვლევი „ჰიგიენის და თავის მოვლის უნარ-ჩვევები - სასწავლო სტრატეგიები“ წარმოადგენს ბაგა-ბაღების აღმზრდელებისთვის ჰიგიენის საკითხების სწავლების დამხმარე სახელმძღვანელოს. გზამკვლევი განკუთვნილია 2-3 და 3-5 წლის ბავშვებთან სამუშაოდ და შეესაბამება როგორც ბავშვის განვითარების სტანდარტს, ასევე ბაგა-ბაღების სააღმზრდელო სასწავლო პროგრამას.

იხილეთ აგრეთვე

×