+
მათემატიკური განათლება საქართველოში (1801-1951 წლები)
ავტორი: ლ. ბერიძე; ა. ლაშხი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სტანდარტები
მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
მონოგრაფიაში შესწავლილია და გაანალიზებული საქართველოში მათემატიკური ცოდნის განვითარების ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, ფაქტიურ მასალაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია და გამოკვლეული მნიშვნელოვანი საკითხები ამ მიმართულებით.

იხილეთ აგრეთვე

×