+
შტუდიები ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობა და მისი გამოცემული შრომები
ავტორი: დავით სართანია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
წინამდებარე ნაშრომი არის ავტორის მიერ 2006 წ. 10 აპრილს ს.ს. ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ სხდომაზე წაკითხული მოხსენების ტექსტი.

იხილეთ აგრეთვე

×