+
შტუდიები ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მეთოდოლოგიიდან
ავტორი: დავით სართანია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2005
რეიტინგი:
ნაშრომში განხილულია ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მეთოდოლოგიის სხვადასხვა საკითხები. იგი ცალკეული ნარკვევებისაგან შედგება, რომელთაც ერთი თემა აერთიანებთ. ესაა მეთოდური მიდგომები და ხერხები, რომელთაც ივანე ჯავახიშვილი თავის სამეცნიერო შემოქმედებაში იყენებდა. ამ საკითხის ცალკე გამოყოფა და გაშუქება საჭიროა დიდი მეცნიერის სამეცნიერო დებულებების სწორად გასაგებად. ამიტომ ამ საკითხის შტუდირება სასარგებლო იქნება მომავალი ისტორიკოსისათვის, რომელნიც მეცნიერების ანბანს ეუფლებიან ან ამ დარგში პირველ ნაბიჯებს დგამენ.

იხილეთ აგრეთვე

×