+
სასკოლო მზაობის პროგრამა "თამაში", აქტივობების კრებული, ნაწილი II
ავტორი: სტეფენ საიფერი, იაგორ ბალანჩივაძე, თამარ ბაქრაძე, თამარ გაბისონია, ნინო ლაბარტყავა, ნინო ფრუიძე, თამარ ლორია
მომწოდებელი: სკოლამდელი განათლების განვითარების სამმართველო
თემა: სასწავლო
სკოლამდელი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2015
რეიტინგი:
აქტივობათა კრებული სასკოლო მზაობის პროგრამის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. იგი ეყრდნობა სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სტანდარტსა და აღმზრდელის სახელმძღვანელოს. მისი მიზანია, დაეხმაროს სასკოლო მზაობის პროგრამაში ჩართულ აღმზრდელებს სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის წარმართვაში, რათა მათ შეძლონ ბავშვების სრულფასოვანი და მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა სასკოლო მზაობის პროგრამის საგანმანათლებლო პრინციპებზე დაყრდნობით.

იხილეთ აგრეთვე

×