+
ანალიზის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები
ავტორი: ციალა ღუდუშაური;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
სახელმძღვანელო დაწერილია ანალიზური ქიმიის პროგრამის შესაბამისად. განხილულია ანალიზის ფიზიკურქიმიური მეთოდების თეორიული საფუძვლები, გამოყენებული ძირითადი დანადგარების და ხელსაწყოების პრინციპიალური სქემები, პრაქტიკული გამოყენების საკითხები. აღწერილია 50 ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების ლაბორატორიული სამუშაოები (ფოტომეტრია, სპექტრული ანალიზი, ატომურ-აბსორბციული სპექტროფოტომეტრია, ელექტროქიმიური მეთოდები, კინეტიკური მეთოდები, ქრომატოგრაფია და სხვ.).

იხილეთ აგრეთვე

×