+
საქართველოს სამხედრო მეცნიერების აკადემია
ავტორი: გივი იასეშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
ჩემს მიერ თქვენს წინაშე განხილვაზე წარმოდგენილი კრებული «საქართველოს სამხედრო მეცნიერების აკადემია» (სსმა), დაარსება და მიღწევები, შედგება იმ გამოქვეყნებული სტატიებისაგან, ინტერვიუებისაგან, სამეცნიერო შრომებისაგან, მოხსენებებისაგან, სსმა-ს წლიური სამეცნიერო- კვლევითი ანგარიშებისაგან, განცხადებებისა და წერილებისაგან, რომლებიც საზოგადოებაში ფართოდ განხილულია, აპრობირებულია, სპეციალისტების მიერ მრავალგზის დადებითად შეფასებული- რეცენზირებულია და საიდუმლოებას არ წარმოადგენს.

იხილეთ აგრეთვე

×