+
მცენარეთა გენეტიკის საფუძვლები
ავტორი: ცოტნე სამადაშვილი, პეტრე ნასყიდაშვილი, მაკა ნასყიდაშვილი, რუსუდან ძიძიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2003
რეიტინგი:
დადგა გენეტიკისა და სელექციის მჭიდრო შემოქმედებითი ურთიერთკავშირის დრო. მეცნიერებამ პირველხარისხოვანი გახადა ისეთი პრობლემები როგორიცაა: გენეტიკური ინჯინერია, მემკვიდრეობის მოლეკულური პრობლემა, გენების სტრუქტურა, ხელოვნურ პირობებში გენეტიკური მასალის ავტოეპროდუქცია, ციტიპლაზმური მამრობითი სტერილობა და სხვა. გენეტიკა არა მარტო მნიშვნელოვანი თეორიული დისციპლინა გახდა, არამედ პრაქტიკულად, იგი სერიოზულ ზეგავლენას ახდენს მემცენარეობის განვითარების თანამედროვე დონეზე.

იხილეთ აგრეთვე

×