+
ქართული ისტორიოგრაფია-სალექციო კურსი
ავტორი: ქეთევან ნადირაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
ქართლი ისტორიოგრაფიის კურსის მიზნები და ამოცანები თავად ისტორიოგრაფიის, როგორც ისტორიული მეციერების დისციპლინის სპეციფიკიდან და შინაარსიდან გამომდინარეობს.

იხილეთ აგრეთვე

×