+
მეთოდური მითითება: მცენარეთა ფიზიოლოგიაში აგრონომიული და სატყეო სპეციალობის ბაკალავრებისათვის
ავტორი: ლილი ტაბიძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
წარმოდგენილი მეთოდური მითითება საგან მცენარეთა ფიზიოლოგიაში, აღწერს თუ როგორ უნდა შესრულდეს ესა თუ ის სამუშაო (ე.ი. მოიცავს ცდებს), რაც მათვალისწინებულია სასწავლო გეგმით.

იხილეთ აგრეთვე

×