+
სავარჯიშოები ქართულ ენაში და მეტყველების კულტურის საკითხები
ავტორი: ჯულიეტა ძაძუა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
საშუალო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
წიგნში მოცემულია სავარჯიშოების სისტემა, რომელიც დაკავშირებულია მართლწერასა და მართლმეტყველებასთან (გრამატიკის საკითხები). გრამატიკა კი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია მტყველების კულტურისა. მეტყველების კულტურაში შედის ცნებითი აზროვნება, ლოგიკური აზროვნება, საგანმანათლებლო მხარეები, პატრიოტიზმი და სხვ.

იხილეთ აგრეთვე

×