+
მოსწავლეთა მუსიკალური განათლების პედაგოგიკური საფუძვლები და მათი სრულყოფის ოპტიმალური საშუალებები
ავტორი: ლია ინაიშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
მონოგრაფია წარმოადგენს ავტორის მიერ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაცული სადოქტორო დისერტაციის სამეცნიერო კვლევის შედეგებს. ბავშვის განვითარებაზე უზარმაზარ პოზიტიურ გავლენას ახდენს მუსიკა. ის ააქტიურებს მის შინაგან სამყაროს, მის გრძნობებსა და აზრებს.

იხილეთ აგრეთვე

×