+
ფორთოხლის (citrus sinensis (l.) osb.) სპონტანური და ინდუცირებული მუტაცია და ეკომორფოლოგია
ავტორი: ნოდარ ბერიძე;ზურაბ ბუკია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
მონოგრაფიაში განხილულია სპონტანური და ინდუცირებული მუტაციის არსი და ფორთოხლის ზოგიერთი ჯიშის ცვალებადობის სპექტრის გაზრდის მიზნით, ახალწარმონაქმნების მიღების მეთოდები. აღწერილია ქიმიური მუტაგენების სასიკეთო გავლენა ფორთოხლის ფორმათაწარმოშობის მართვაზე. გამორჩეული ფორმების უპირატესობა საკონტროლოსთან შედარებით – გამაგრებულია ექსპერიმენტული მონაცემებით. ნაშრომი მრავალწლიანი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეჯამებას წარმოადგენს. მასში ჩართულია, აგრეთვე, მრავალი საკითხი, რომელიც გარკვეულ დახმარებას გაუწევს სპეციალისტებს, სტუდენტ ახალგაზრდობას და ამ საკითხებით დაინტერესებულ პირებს.

იხილეთ აგრეთვე

×