+
სატყეო გენეტიკა და სელექცია
ავტორი: ცოტნე სამადაშვილი;გიორგი კაპატაძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2007
რეიტინგი:
სახელმძღვანელოში განხილულია გენეტიკის ძირითადი დებულებები, ტყის კულტურების სელექციის ძირითადი მიმართულებები. უკანასკნელ ხანს ქალაქების ზრდასთან ერთად იზრდება მოთხოვნილება ისეთ ტყის კულტურებზე, რომლებიც ხასიათდებიან სწრაფი ზრდით და ხშირი ბუჩქის წარმოქმნით. თანამედროვე გენეტიკა და სელექცია საშუალებას იძლევა უმოკლეს დროში შეიქმნას ადამიანისათვის სასურველი ფორმები. ასეთი ტიპის სახელმძღვანელო პირველად იქმნება საქართველოში, ამიტომ მკითხველის ყველა შენიშვნა გათვალისწინებული იქნება მომდევნო გამოცემაში.

იხილეთ აგრეთვე

×