+
აანევრიზმული სუბარაქნოიდული ჰემორაგიის მართვის გაიდლაინი.
ავტორი: ამერიკის კარდიოლოგთა ასოციაციის (AHA) / ამერიკის ინსულტის ასოციაციის (AშA) მიერ შემუშავებული;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
ამ ნაშრომის გამოსაქვეყნებლად,ამერიკის კარდიოლოგთა ასოციაციის ინსულტის საბჭომ ჩამოაყალიბა ჯგუფი, რომელიც შექმნიდა ანევრიზმის შედეგად განვითარებულ საჰ-ის მართვის რეკომენდაციებს. 1994 წელს გამოქვეყნებული რეკომენდაციების განახლების მიზნით კომიტეტმა სისტემური ლიტერატურული მიმოხილვა ჩაატარა, რომელიც დამყარებული იყო Medline-ში ძიებაზე, რათა გამოევლინათ 1994 წლის 30 ივნისიდან 2006 წლის 1 ნოემბრამდე გამოქვეყნებული ყველა რანდომიზირებული და მაღალი სარწმუნოების მქონე კლინიკური კვლევა.

იხილეთ აგრეთვე

×