+
თამბაქოს ქიმია
ავტორი: მაყვალა ფრუიძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
სახელმძღვანელოში განხილულია ცნობები თამბაქოს ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შესახებ. ნაჩვენებია თამბაქოს ქიმიური კომპონენტების როლი მასში მიმდინარე ფიზიკო-ქიმიური პროცესების დროს. განხილულია თამბაქოს ნედლეულის და ბოლის ქიმიური შედგენილობა.

იხილეთ აგრეთვე

×