+
საქართველოში ინტროდუცირებული სტევიას (Stevia rebaudiana Bertoni) ტერპენოიდები და ფენოლური ნაერთები და მათი გამოყენება კვების მრე
ავტორი: მაია ვანიძე, ალეკო კალანდია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
ნაშრომის მიზანს შეადგენდა საქართველოში ინტროდუცირებული კულტურის სტევიას ტერპენოიდური, ფენოლური და სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების შესწავლა, მათი გადამუშავების ტექნოლოგიური რეჟიმების დადგენა და ამის საფუძველზე კვების მრეწველობაში ამ ნედლეულის გამოყენების მეცნიერული საფუძვლების შექმნა.

იხილეთ აგრეთვე

×