+
აჭარის სასარგებლო მცენარეები
ავტორი: ნათელა ვარშანიძე, მაია ვანიძე, ინდირა ჯაფარიძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
წიგნი წარმოადგენს მოკლე აღწერას აჭარაში გავრცელებული სასარგებლო მცენარეების. მასში წარმოდგენილია 162 მცენარის მორფოლოგიური დახასიათება, გავრცელების არეალი, ნედლეული, ქიმიური შემცველობა და მათი გამოყენება. ის დააინტერესებს ყველა იმ ადამიანს, რომელიც გატაცებულია მცენარეებით, აგრეთვე საბუნებისმეტყველო მიმართულების ბაკალავრებს , მაგისტრებს და დოქტორანტებს.

იხილეთ აგრეთვე

×