+
ორგანული ქიმიის შესავალი კურსი
ავტორი: მაია ვანიძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
კურსი შედგენილია საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის 1 კურსის სასწავლო მოდულის-ქიმიის შესავალი- ორგანული ქიმიის ნაწილის სილაბუსის შესაბამისად. ის დახმარებას გაუწევს საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის სწავლების პირველი საფეხურის სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებს ელემენტარული ცოდნის შეძენაში ორგანული ქიმიის მიმართულებით, ხოლო ქიმიის სპეციალობის სტუდენტებს დაეხმარება ორგანული ქიმიის შემდგომ საფუძვლიან შესწავლაში.

იხილეთ აგრეთვე

×